ONLINE BIJEENKOMST 2020 | EFFECTEN EN GEVOLGEN

We zien verschillende effecten met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de lange termijn:

+ het afgesloten zijn van direct contact met familie

+ het sluiten van dagactiviteitenvoorzieningen

+ grotere afhankelijkheid van begeleiders en de gevolgen daarvan voor de eigen regie verlies van toegang tot sport, de samenleving, voldoende geld

+ aangewezen op een kleinere kring medemensen en hulpverleners

+ effecten op een gezin

+ mensen onderdeel maken van de oplossing of wegzetten als het probleem

+ risico voor de gezondheid