ONLINE BIJEENKOMST 2020 | AANBEVELINGEN

+ Niet weer in een lockdown vervallen

+ Niet meer zo de levens van mensen verstoren

+ Niet meer mensen isoleren

+ Wie hebben er wel van geprofiteerd, waarom heeft dat goed uitgepakt, hoe waarborgen we dat voor anderen?

+ Geen groeps-, maar individuele oplossingen

+ Voorkom professionele uitsluiting door

+ Professionals aan te spreken op hun angsten, afschuiven van verantwoordelijkheden en vermijdingsstrategieeën

+ Bespreek de paradox: de angst vs de menselijke maat