ONLINE BIJEENKOMST 2020 | VRAGEN

+ Wat zijn de effecten van het coronavirus op de levens van mensen die in het dagelijks leven ondersteuning krijgen van professionals of anderszins.

+ Welke ervaringen hebben jullie opgedaan de laatste maanden?

+ Wat zijn de zorgen en de kansen voor de levens van kwetsbare mensen?

+ Wat moet er vooral wel en vooral niet worden nagestreefd in de komende tijd?