ONLINE BIJEENKOMST 2020 | OPMERKINGEN 17 JUNI 2020

+ Drugsgebruik toegenomen

+ Psychiatrische beelden verergerd

+ Op het moment dat je de verbinding aangaat begint het leren

+ Balans tussen kwaliteit van leven en risico’s op besmetting

+ Er is te weinig naar elkaar geluisterd, waardoor de plank is misgeslagen

+ Mensen in instellingen overgeleverd aan de regels van de professionals en nergens gehoor vinden als je het er niet mee eens bent. Mensenrechtenbeperkingen.

+ Als je leeft als een gezin, waarom kun je dan niet samen eten

+ Je moet geen regels stellen aan mensen met een verstandelijke beperking over Corona

+ Alle projecten over gezond eten gingen niet door, eten wat de pot schaft

+ Overleggen zijn gestopt, waardoor minder ondersteuning, minder kansen om stress kwijt te raken of goed geïnformeerd te worden

+ Professionals die niet weten wat te doen

+ Je kunt niet op stap, want een ander bepaalt of je de deur uitgaat

+ Leiding heeft het hoofd laten hangen naar de overheid – gebrek aan leiderschap

+ Je krijgt geen duidelijkheid en ondervindt geen steun in een instelling zoals in een gezin wel kan

+ Maatregelen moeten op maat zijn

+ Mensen zijn in de steek gelaten door de zorg

+ Of door verergeren van de problematiek worden ze ineens doorverwezen – geen verantwoordelijkheid nemen en je straatje schoonvegen

+ Het systeem bepaalt en laat zien hoe ontmenselijkt dat is

+ De menselijke maat moet de maatstaf zijn

+ We doen het niet samen

+ Er moet gekeken worden naar wat er wel kan

+ Er zijn genoeg manieren om wel contact te hebben en voor elkaar te zorgen: ga wandelen

+ After the fact: nadruk op de zorgvraag na Corona, zonder evaluatie van hoe ze het hebben gedaan tijdens

+ Er moet veel meer aandacht besteed worden aan de ervaringen van de mensen die ondersteund hadden moeten worden: kijk naar mij, niet alleen naar meneer Rutte