ONLINE BIJEENKOMST 2020 | OPMERKINGEN 14 AUGUSTUS 2020

+ Het domino-effect in de keten. Wie neemt het initiatief om het te keren. Het afwentelen van verantwoordelijkheid, het over de schutting gooien bij een andere autoriteit

+ Beperkte werkplekken in de dagactiviteiten

+ Hoe kwetsbaarder, hoe meer beperkingen

+ De kwetsbaarheden van het systeem zijn bloot komen te liggen

+ Er is veel over de hoofden van cliënten besloten. Ook de gebruikelijke medezeggenschapsorganen zijn overruled, niet betrokken.

+ Jarenlang opgebouwde samenwerkingssystemen vielen uit elkaar

+ Netwerken opzij geschoven, weggehaald = alleen maar schadelijk

+ Reflex van opsluiten achter gesloten deuren

+ Je moet in dialoog blijven en meer aandacht hebben voor de mentale reacties van cliënten op het Corona-nieuws in de media.

+ Grote afhankelijkheid van professionele hulpverlening leidt af van kennis over mogelijkheden eigen kracht en netwerk (McKnight)

+ Existentiële angst die we allen kregen betekent op zoek gaan naar stabiliteit voordat je toekomt aan ontwikkeling. Met kans op regressie.

+ Je wilt gaan naar productieve angst

+ Beter een hogere kwaliteit van leven en wat meer gezondheidsrisico de volgende keer

+ De mensen moeten verantwoordelijk blijven voor hun eigen leven en hun eigen keuzes

+ Dus wel bezoek ontvangen als je daarvoor kiest

+ Het groepsdenken blijft plakken, de regressie zet door ook na Corona

+ Ouders die hun kind in huis hebben genomen werden soms overvraagd en leverde op hoe zwaar het is – maar het leverde ook veel goeds op voor relaties en begrip voor elkaar

+ Dus niet dumpen, maar samen verantwoordelijkheid nemen en kleine oplossingen zoeken, individueel

+ Leren van hoe het is gegaan voor de volgende golf

+ Blijf in dialoog met iedereen die ermee te maken heeft

+ Pak je eigen verantwoordelijkheid, niet elkaar in de steek laten door elkaar de schuld te geven

Voor de volgende uitbraak:

+ Bij coronapreventie meer de balans laten overslaan naar kwaliteit van leven

+ Het contact met het netwerk is elementair belangrijk hierin

+ De individuele maat moet zwaarder wegen dan het groepsdenken

+ Medisch model onder de loep leggen: niet doelgroepdenken, geen ziekenhuisoplossingen

+ Professionele relatie (voor wie werk je, voor de instelling of voor de persoon) – persoonlijke relatie

+  Oplossingen in dialoog met de persoon

+ Risico’s afwegen in dialoog met de persoon die risico loopt.