ONLINE BIJEENKOMST 2020 | NEGATIEVE GEVOLGEN

+ Mensen met een beperking zijn kwetsbaar voor uitsluiting, stigmatisering en discriminatie

Mensen met een beperking zijn kwetsbaar voor uitsluiting, stigmatisering en discriminatie

In instellingen en verpleegtehuizen, maar ook bijvoorbeeld in eigen woningen voor ouderen met ambulante begeleiding zien we het volgende:

Bezoekverbod

Verplicht opgelegde quarantaine

Verminderde zeggenschap van familie

Alleen videobellen als het het personeel schikt

Alleen personeel toegelaten

Vrijwilligers komen niet meer of zijn niet welkom

Nadruk op gezondheid personeel, ipv de mensen zelf

Strakkere regels hanteren dan wordt geadviseerd

Sluiting van dagbesteding, bepekte of geen vervanging

Dagactiviteitencentra permanent gesloten