Wie zijn wij

Mensen met beperkingen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale contacten, dat is het doel van het Platform sociale netwerken. Iedereen die zich hierbij betrokken voelt kan zich aansluiten bij het Platform.
Via het Platform kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen en ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Sinds de oprichting in 2000 heeft het Platform een vaste kern en een grote wisselende interessegroep. Het Platform komt gemiddeld zo’n vier keer per jaar bij elkaar.

Hans Kroon, Anne Wibaut, Inge Redeker en Hans van der Wielen gaan graag het gesprek met jullie aan.

Neem contact met ons op via email met Inge Redeker i.redeker@vilans.nl